Deset let po povodni

Je tomu právě deset let, co jsem si vzal poprvé za celou dobu  podnikání tři týdny dovolené v jednom kuse. Celé jsem je nevybral. Přišla velká voda a Tiskárna Flora sídlila v Karlíně. Sem jsme jí přestěhovali z Vinohrad (samozřejmě z Flory) v lednu 2002. Dovolte mně osobní vzpomínku na velkou vodu. Podívám-li se zpět a porovnám-li to s povodněmi v jiných státech, můžeme být hrdi na schopnost katastrofu zvládnout a regenerovat zasaženou oblast. Jestli si myslím, že jsem v životě něco zvládl, rozhodně mezi to patří i velká voda v Karlíně. Třicet tři dní po zjištění, že v tiskárně  jsou tři metry vody, jsme v Hostivaři, kam jsme se přestěhovali, zahájili provoz.[ více ]

středa 25. červenec 2012 14:15 | Reputace článku: 10,61

Případ Babice – zastřelení tří členů MNV v roce 1951 nekončí

Po roce 1989 byl v Babicích odhalen pomník Na památku obětem komunistické totality, kde je uvedeno celkem dvanáct jmen popravených spoluobčanů. Dne 20. 12. 2010 podal třebíčský občan žalobu na město Třebíč, aby odstranilo zmíněný pomník, protože „…vina za vraždy byla svedena na komunistickou totalitu…“. Když jsem se o této drzosti dozvěděl, obrátil jsem se na svého přítele plk. Adolfa Rázka, který byl v 90. letech pověřen v Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinu komunismu služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen ÚDV) vyšetřováním právě případu Babice. Požádal jsem jej o stanovisko k případu, který se odehrál 2. června1951 a vrcholil zastřelením tří členů MNV v Babicích. Událost je známá i z filmového provedení jedné z epizod propagandistického seriálu o majoru Zemanovi.[ více ]

sobota 7. červenec 2012 17:04 | Reputace článku: 16,61

Vztah ČR a jeho minorit v zahraničí

Výtah z projevu na Univerzitě v Žilině na 26. kongresu Společnosti pro vědy a umění dne 2. 7. 2012. (Resumé projevu je zaměřeno na období 1948 až 1989) V současné době se k ČR hlásí kolem dvou miliónů lidí žijících v cizině. Tedy každý šestý Čech žije v zahraničí. Jedná se o velmi různorodou skupinu, kterou spojuje pouze vědomí sounáležitosti k českému národu. Jedná se o potomky přistěhovalců, kteří odešli z vlasti již před delší dobou, politické exulanty z let1948 a1968 anakonec i české občany, kteří odešli do zahraničí až po roce 1989. Vztah české společnosti ke své diaspoře má řadu předsudků známých z delší minulosti a pak především z doby mezi roky 1948 a 1989. [ více ]

středa 4. červenec 2012 17:04 | Reputace článku: 10,49

Dnešní smutné výročí – anexe Podkarpatské Rusi Sovětským svazem

29. června 1945 byla podepsána ostudná smlouva mezi Československem a Sovětským svazem o podstoupení Podkarpatské Rusi. Ztráta této nejvýchodnější části předmnichovské republiky měla svůj postupný vývoj, který byl započat již v roce 1938. V návaznosti na mnichovský diktát dal Hitler svolat na 2. listopadu1938 arbitrážní konferenci do Vídně. Podle jejího rozhodnutí muselo Československo odevzdat Maďarskému království jižní část Slovenska a jih Podkarpatské Rusi s Užhorodem, Mukačevem a Berehovem (první a druhá arbitráž). Maďaři zabrali 152 tisíc hektarů nejúrodnější části země s vinicemi, ovocnými sady, tabákovými a kukuřičnými plantážemi. Přerušili tak hlavní železniční trať od Čopu na východ.[ více ]

pátek 29. červen 2012 10:58 | Reputace článku: 11,10

Čínskou komunistickou stranu opouští milióny členů

V pondělí 25. 6. 2012 navštívili Českou republiku paní Rong Yi, prezidentka Globálního centra pro vystupování z Čínské komunistické strany (GCVČKS) a pan Dr. Dayong Li jeho výkonný ředitel. Přesto, že jejich návštěva byla jednodenní, podařilo se mně s nimi setkat. Informace z debaty byly pro mě natolik závažné a překvapivé, že musí zaujmout i řadu čtenářů. Je smutné, že naše média jejich návštěvu nezaznamenala. Do České republiky přijedou ještě letos v říjnu na pozvání nadace Forum 2000. Doufám, že si jich někdo všimne. [ více ]

čtvrtek 28. červen 2012 12:53 | Reputace článku: 8,93

Postřehy z Turecka o jeho postupné islamizaci

Nepatřím mezi lidí, kteří pobývají týden v nějaké zemi a stávají se na ní experty. Na druhou stranu první postřehy často nebývají špatné, protože nejsou ovlivněny množstvím informací, a opírají se pouze o vizuální a sluchové vjemy. Navíc tyto postřehy ještě opírám o diskuse, které provázely naší návštěvu v Ankaře, s velvyslancem ČR v Turecku a mým přítelem Václavem Hubingerem. Po dobu dvou posledních let potkáváme na tureckých ulicích čím dál tím více zahalených žen. Zákaz nošení šátků a burek ve státních institucích sice stále platí. Nikdo jej však nevynucuje. Nic moc to neznamená, ale určitý indikátor změny to je.[ více ]

pondělí 25. červen 2012 14:29 | Reputace článku: 10,87

Česká škola bez hranic získala ocenění

Titulek bych měl vlastně trochu upřesnit. Ocenění neobdržely České školy bez hranic, ale jejich zakladatelka a propagátorka Lucie Slavíková Boucher. V pátek 1. 6. 2012 uděloval ministr zahraničních věcí ocenění Gratias Agit za propagaci ČR v cizině. Mezi dvanácti oceněnými byla i Lucie Slavíková Boucher, lékařka z Paříže.[ více ]

pondělí 18. červen 2012 15:09 | Reputace článku: 8,02

Přinese antidiskriminační zákon dobro nebo zlo?

Nejdříve chci prohlásit, že diskriminace v ČR existuje a je odsouzeníhodná. Ženy jsou často odměňovány hůře než muži. Jako bývalý zaměstnavatel jsem příliš nerozlišoval mezi mladými, zralými, mužem či ženou. Na prvním místě vždy byla otázka, kdo a jak se pro nabízenou pozici hodí nejlépe, kdo má předpoklad stát se pevnou součástí řetězce na sobě závislých pracovních procesů. Pracovali u nás důchodci, čerství absolventi škol, ženy, muži, zdraví i postižení. Přesto jsem došel k názoru, že existují pozice, které lépe zvládají ženy a pozice, které se hodí více pro muže. Žena dokáže lépe odolat přívalu různorodých informací, jinak řečeno, dokáže zvládat více věcí najednou. Stejně tak bych si netroufal nabídnout ženě fyzicky náročnou práci, které se lépe zhostí muž. Je to diskriminační?[ více ]

sobota 26. květen 2012 13:15 | Reputace článku: 8,39

Na zdravotní prohlídku řidičů až od 65 let

Titulek již předjímá schválení novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou jsem v Senátu navrhl na konci dubna letošního roku. Proběhlo první čtení a dnes novelu projednával podvýbor pro dopravu. Návrh sice schválil k dalšímu projednávání, ale už se objevily první trhliny, které mě při tak jednoduché novele přeci jen překvapily. Návrh počítá s posunem první zdravotní prohlídky neprofesionálních řidičů z 60 na 65 let. Připomínky, které jsem vyslechl mají obecnější charakter, který stojí za okomentování.[ více ]

středa 16. květen 2012 13:20 | Reputace článku: 8,36

Fridolín Hoyer – otec českého boxu

Česká republika má profesionálního mistra světa v boxu Lukáše Konečného. Poslouchal jsem s ním nedávno rozhovor v rozhlase, kde zazněla otázka k historii našeho boxu. Vzpomínalo se na Bohumila Němečka, Júliuse Tormu. Pořád jsem čekal kdy se ozve jméno zakladatele boxu Fridolína Hoyera, který stál u kolébky většiny silových sportů. Nebyl to ledajaký boxer s tvrdým úderem, ale jeho život by stál za filmové či televizní zpracování a neskromně můžu dodat, že by nám jej kdekdo z ciziny mohl závidět. Nebyl to žádný vymlácený svalovec, ale inteligentní a schopný obchodník s cvičením a zdravým životním stylem.[ více ]

pondělí 7. květen 2012 16:54 | Reputace článku: 8,87

První starosta za ČSSD v Praze skončil

Snad jsem zde ještě nikdy nekomentoval komunální politiku. Situace v Praze 12 (jižní část Prahy) však rozhodně překračuje její rámec a vývoj na zdejší radnici po komunálních volbách,  jakoby odrážel celostátní politiku. První a jediný starosta velké pražské městské části za ČSSD František Adámek skončil. Více než tento samotný fakt má s podobou celostátní politiky historie, která odvolání předcházela.[ více ]

neděle 29. duben 2012 10:53 | Reputace článku: 7,11

Evropská hraniční policie – další plíživý krok k federalizaci EU

Nařízením Rady EU z 26. října 2004 byla zřízena agentura FRONTEX pro ochranu hranic EU se sídlem ve Varšavě. Její původní úkoly byly ryze edukativní, analytické a kooperační. Zřízení agentury má jistě svou pozitivní logiku, zvláště pak s vědomím rozšiřování Schengenského prostoru. Přestože ochrana hranic je výlučně v pravomoci členských států, je přeci jen nutná spolupráce na operacích, sběru informací a jejich vyhodnocování a školení pracovníků na hranicích. Bezpečnost na hranici není jen bezpečností příslušného státu, ale její porušení ohrožuje i ostatní státy Schengenské dohody. V poslední době se objevují snahy přetvořit agenturu FRONTEX na Evropskou hraniční policii, a to i přes protesty Senátu PČR.[ více ]

sobota 14. duben 2012 19:09 | Reputace článku: 7,52

Jaromír Vejvoda a exulant Ed Vokurka

Minulý týden jsem se při poslechu Vltavy dozvěděl, že Jaromír Vejvoda by se 28. března byl dožil rovných 110 let. Nenapadla mě však hned jeho světoznámá polka Škoda lásky, ale vzpomněl jsem si na Eda Vokurku, exulanta z Kanady, který v roce 2006 získal v prestižní soutěži National Jazz Award -2006 cenu Nejlepší jazzový houslista roku. Jak souvisí životy těchto muzikantů? Je to hezký příběh, o který se s vámi musím podělit.[ více ]

středa 4. duben 2012 07:01 | Reputace článku: 8,07

Češi v cizině a dvojí občanství

Do vlády odešel z Ministerstva vnitra návrh úpravy občanství ČR, na něž Češi žijící v zahraničí čekají již delší dobu. Konečně bude umožněna možnost dvojího státního občanství českým občanům, kteří dobrovolně nabudou cizí státní občanství. Současný zákon říká, že člověk získáním cizího občanství to české ztrácí. Současná dikce zákona byla trnem v oku řadě českých občanů žijících v zahraničí. Často se stávalo, že přijali zpět občanství ČR, které jim bylo odňato po jejich nelegálním odchodu do ciziny komunistickou justicí. Jejich dětí narozené v cizině, někdy občanství dostaly, jindy ne. Záleželo na tom, kdy se dítě narodilo. Nejsou řídké případy, kdy jedno dítě má dvojí občanství a druhé nikoliv.[ více ]

pondělí 26. březen 2012 14:00 | Reputace článku: 10,83

Idea fašistického státu a Holešovská výzva

13. března v úterý jsem si na blogu v Lidovkách položil otázku, zda se máme bát fašismu. Vycházel jsem přitom z písemných informací o Holešovské výzvě, která svolávala demonstraci  na 15. března, výročí okupace zbytku Československa. Srovnával jsem text s knihou Jana Kaprase „Fašismus“ z roku 1936. Reakce na článek, někdy i velmi vulgární, mě ubezpečila, že úvaha se velmi blížila pravdě. Ano, fašismu se bát musíme.[ více ]

čtvrtek 22. březen 2012 13:03 | Reputace článku: 12,93

Jak to bylo s účastníky (navrátilci z exilu) reportáží Třetí vlna

Paní Jarka Jarvis napsala na svůj blog velmi pěkné články pod názvem Hlas svobodného Československa. Zde vzpomněla na televizní reportáže s navrátilci z exilu. Nevyužil jsem diskuse, protože můj příspěvek by byl na ní příliš dlouhý. Když jsem psal knihu „Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách“, tak při sběru materiálu v archivu StB narazil jsem také na listinný materiál o navrátilcích. Aby nebylo mýlky. Nejednalo se většinou o nahodilost, ale o práci bezpečnostních složek.[ více ]

neděle 18. březen 2012 21:16 | Reputace článku: 11,24

Máme se bát fašismu?

Dostal se mi do ruky leták, který vyzývá na demonstraci 15. března 2012 v Praze na Václavském náměstí. Nikdo nebyl pod touto výzvou podepsán a tak jsem pomocí Googlu zjistil, že za svoláním stojí Holešovská výzva. Slyšel jsem o ní, ale poprvé jsem se rozhodl si výzvu nejen přečíst, ale seznámit se i s dalšími písemnostmi. Musím přiznat, že mně přebíhal mráz po zádech. To co jsem četl není jen věcí nějakého politického názoru, to není pluralita politického systému, to je nástup čistého fašismu v krystalické podobě fašismu italského. Tak, jako je Hitler a Stalin axiomem zla, o čemž se nediskutuje, zde není právo na názor, je fašismus, národní socialismus a komunismus čisté totalitní zlo.[ více ]

úterý 13. březen 2012 11:39 | Reputace článku: 14,38

Komu vadí zákaz komunistů

Na konci února skončil festival proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel. Ve stejné dny se objevila informace, že ministerstvo vnitra nedoporučilo vládě ČR soudní řízení směřující k zákazu Komunistické strany Čech a Moravy. Dle mého názoru, který jsem projevil i hlasováním, připravil Senát PČR dobré podklady. Kde se stala chyba? Je už dlouho od listopadu 1989? Nepohněvali bychom také EU?  Zaměřme se na třetí otázku. Činnost, nebo spíše nečinnost, nás k tomu opravňuje.[ více ]

úterý 6. březen 2012 17:08 | Reputace článku: 8,17

EU rozdělila peníze pro hladovějící obyvatele Evropy

Milí čtenáři, čtete dobře. Nikoliv pro chudé, například v Etiopii či jinde v Africe, ale v nejbohatších státech světa. Tento program běží od roku 1987 a původně spočíval pouze v rozdělování potravin z tzv. intervenčních zásob nahromaděných realizací intervenčních nákupů v rámci stabilizace cen zemědělských produktů. Byl tedy součástí společné zemědělské politiky. Státy za společné peníze nakupují potraviny a rozdávají „hladovým“. Nikdo nemá sílu tento nesmysl zastavit.[ více ]

pátek 2. březen 2012 17:24 | Reputace článku: 5,89

Čína – místo pošlapávání lidských práv

Paní Lu Š-pching, žena, která se postavila největší diktatuře světa, byla 23. 2. 2012 čestným hostem besedy, spojené s promítáním filmu Decade of Courage. Akce se uskutečnila se v rámci Dne za svobodnou Čínu v Městské knihovně v Praze a proběhla v rámci festivalu proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel. Je jen dobře, že festival se nezaměřuje pouze na vlastní historii spojenou s totalitárními režimy, ale poukazuje i na současný stav v Číně.[ více ]

pátek 24. únor 2012 17:21 | Reputace článku: 7,54

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Hodlám glosovat současné politické dění, informovat o migraci v rámci EU a pokusit se svými názory vylepšit vztah mezi českou majoritní společností a její minoritou žijící v cizině.

Tomáš Grulich - původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora