Zelení se probudili a požadují korespondenční volbu

Před týdnem, v pátečních Lidových novinách, se objevil článek „Jste v cizině? Smůla, volit asi nebudete“ od Michala Kolmaše. Podle článku by člověk nabyl dojmu, že Strana zelených je jedinou ochránkyní ústavního práva - volit. Reagoval jsem článkem, který jsem zaslal do Lidovek s přáním jej uveřejnit. Týden pryč a článek nikde. Tedy využiji blog.[ více ]

neděle 6. duben 2014 10:39 | Reputace článku: 8,59

Historické souvislosti hladomoru s dnešní Ukrajinou

Při příležitosti 80. výročí hladomoru na Ukrajině jsem navštívil výstavu ve Slovanském gymnáziu v Masné ulici v Praze. Jako historik jsem o hladomoru věděl, jen jsem si neuvědomoval genocidní rozsah a přímou souvislost se současnou situací na Ukrajině. Neznalost historie se projevila i při hlasování v Senátu. Výbor pro evropské záležitosti připravil na schůzi Senátu usnesení, ve kterém vyslovil znepokojení nad nepodepsáním smlouvy Ukrajiny s EU. Do usnesení jsme zahrnuli i mírně protestní větu o zásahu policie proti demonstrujícím. Na návrh sociálních demokratů byla tato věta z usnesení vypuštěna s poukázáním na vměšování se do záležitosti suverénního státu. Nejprve několik historických faktů.[ více ]

úterý 10. prosinec 2013 13:17 | Reputace článku: 21,90

Únos letadla v roce 1972 ztvárněný v mjr Zemanovi opět před soudem

17. května 2012 byla v pražském Centru současného umění DOX otevřena výstava přinášející jiný vhled na události staré čtyřicet let. Kurátor výstavy,  Petr Vrána, zde zveřejnil neznámé soudní rozsudky, dobové ohlasy z médií, ale zejména dosud nepublikované autentické výpovědi těch, kteří byli na palubě letadla. Nepřekvapí, že dokumenty byly v rozporu s jedním z dílů seriálu o mjr. Zemanovi pod názvem Mimikry. Co je překvapující, že jeden spolupracovník StB, který byl na palubě letadla, žaloval Petra Vránu za urážku, a světe div se, soudkyně ČR dne 17. 7. 2013 odsoudila Petra Vránu  k pěti měsícům odnětí svobody se zkušební dobou na jeden rok. Důvodem byl především následný pořad v ČT HISTORIE CS, který je k shlédnutí na webových stránkách televize.[ více ]

sobota 3. srpen 2013 14:20 | Reputace článku: 12,27

Zahajuji kampaň za nepřímou volbu prezidenta

Dlouho jsem váhal, zda na toto téma vůbec něco psát. Chtěl jsem se vyvarovat otřepané větě, já vám to říkal. Odkazuji na dva články na blogu v Lidovkách (Přímá volba prezidenta je nesmysl z 16. 6. 2011 a Argumentace proti přímé volbě prezidenta z 13. 1. 2012). V nich jsem se obával především nevyhovujícímu vztahu mezi vysokou legitimitou prezidenta z přímé volby, která ovšem není podložena pravomocí. Tudíž musí zákonitě dojít ke střetu mezi premiérem, představitelem mocí výkonné, parlamentem, jako moci zákonodárné a prezidentem, který si bude usurpovat pravomoci, které mu nenáleží. Nechci se zabývat přímo konkrétním případem bezprecedentního jednání prezidenta při jmenování vlády, ale hodlám poukázat na možnost horších dopadu pro parlamentní demokracii, než existuje v současné situaci.[ více ]

úterý 2. červenec 2013 16:35 | Reputace článku: 11,01

Genderová vyváženost a Evropská unie

Ve středu 19. června jsem se zúčastnil společné schůze zástupců parlamentů členských zemí EU s Výborem pro právní záležitosti EP. Tématem byla Genderová vyváženost v dozorčích radách společností kotovaných na burzách. Popis zasedání a projednávání materiálu je typickou ukázkou činnosti EU. Chci předeslat, že se skutečně domnívám, že ženy jsou často v zaměstnání znevýhodňovány. Mají nižší platy za stejný objem a kvalitu práce. Není tomu tak ani tolik v soukromých podnicích, jako spíše ve státní správě. Častým argumentem je tvrzení, že muž je živitelem rodiny. Způsob, který zvolila Evropská komise, je ten nejhorší z nejhorších. Ženám nepomůže a mnohé naštve, a to včetně inteligentních žen, které jsou uraženy, že o jejich umístění nerozhoduje jejich schopnost, ale nějaké kvóty.[ více ]

neděle 30. červen 2013 14:15 | Reputace článku: 8,51

190 let od prvního příchodu Čechů do rumunského Banátu

Po vytlačení Osmánské říše z Balkánu připadla jižní oblast dnešního Rumunska a kus Srbska k Rakouské říši (1718). Tehdejší Banát se stal hraničním územím, kde byly zbudovány vojenské posádky. Ty zas potřebovaly určité zázemí zemědělců a řemeslníků ke svému každodennímu životu. Oblast se začala osídlovat ponejprv obyvateli dnešního východního Německa, především ze Saska. Naposledy došlo na hornatou část mezi Dunajem a řekou Nerou. Bylo to neobydlené a nehostinné místo, které se začalo osídlovat v roce 1823 Čechy a českými Němci ze západních a jihozápadních Čech. Kolonizace se ujal obchodník se dřevem Magyarly. Ten nejprve vytěžil dřevo, prodal, a pomocí náborářů přilákal Čechy do Banátu.[ více ]

čtvrtek 30. květen 2013 17:54 | Reputace článku: 9,78

Zmatené senátní hlasování o zákonu o státním občanství

Celá léta čekají Češi žijící v zahraničí na možnost dvojího občanství. Československé jim bylo násilně odebráno, a když jim hostující země nabídla občanství nové, nebylo možné odmítnout. Značná část české diaspory byla postavena před morální rozhodnutí. Přijmout zpět občanství ČR a zříci se cizí státní příslušnosti, kterou obdrželi v době, kdy se k nim vlast zachovala macešsky. Není to zobecnitelný případ. Situace nebyla ovlivněna samotnými aktéry, ale především bilaterálními smlouvami (např, USA a ČSR). Svou roli hrálo i časové období. Postiženi byli především lidé, kteří odešli z komunistického státu v druhé polovině 80. let. Nespravedlnost jsme mohli napravit při přijímání zákona o státním občanství. Možnost jsme promrhali, nikoliv z podstaty samé, ale především zmateným hlasováním.[ více ]

neděle 26. květen 2013 17:12 | Reputace článku: 9,76

Marný boj proti aroganci nového vedení Ústavu pro studium totalitní

Dlouho jsem již nebyl tak znechucen při politických debatách, tak jako kolem ÚSTRu. To totiž není debata, ale diktát demagogů. Za zářný příklad můžou sloužit dvě poslední akce. Klub senátorů za ODS realizoval odborný seminář, kde chtěl doložit, zda Ústav pracuje tak špatně, že bylo nutno odvolat dosavadního ředitele Daniela Hermana v polovině jeho funkčního  období. Druhou ukázkou bylo projednání Výroční zprávy Ústavu za rok 2012 v Senátu PČR.[ více ]

úterý 7. květen 2013 12:07 | Reputace článku: 20,24

Češi na Slovensku a Slováci v Čechách

Dnes proběhla v Senátu PČR konference „ČEŠI A SLOVÁCI - 20 LET SPOLUPRÁCE SAMOSTATNÝCH STÁTŮ“. Přednesl jsem zde projev týkající se života Čechů na Slovensku a Slováků v Čechách. Rád se o něj s vámi podělím.[ více ]

úterý 8. leden 2013 16:40 | Reputace článku: 8,10

Neudělení politického azylu ukrajinské „pornomámě“ Anastasii Hagen

Poslal jsem článek do Lidovek asi kolem poloviny prosince s nadějí, že bude uveřejněn jako protiváha k článkům Petry Procházkové. Nestalo se, je to na blogu. V posledních týdnech se na stránkách našich novin často objevují články o Anastasii Hagen  nazývanou „pornomáma“, v souvislosti s její žádostí o politický azyl v České republice. Většina článků se podivuje nad tím, proč výše zmíněná Ukrajinka nedostala azyl a české státní úřady jsou vykreslovány jako necitlivé bestie. Za její ochranu se postavili i někteří představitelé naší katolické církve. [ více ]

čtvrtek 3. leden 2013 21:32 | Reputace článku: 14,52

Otrávenost z politiky a proč znovu kandiduji

Když jsem nedávno mému kamarádovi historikovi sdělil, že se chystám obhajovat křeslo v Senátu, jeho reakce mě, přestože jí slýchávám v poslední době poměrně často, uzemnila: „Máš to zapotřebí? Vždyť ta politika je hnůj“. Na politiku není hezký pohled. Lidé jsou otrávení a frustrovaní. Chytají se všelijakých hnutí hledající „spravedlivější“ řád. Poslední populistický výkřik, že si rozhodneme sami v přímé volbě prezidenta, povede spíše k prohloubení špatné nálady. Zvolíme prezidenta, který nám naslibuje hory doly, ale nebude, díky své omezené pravomoci, schopen své sliby naplnit. Nebo zvolíme silného prezidenta se silným mandátem, který není nikomu zodpovědný a bude si usurpovat větší díl moci, než mu z ústavy náleží. Jeho pře s premiérem s nižší legitimitou budou teprve to pravé bahno.[ více ]

pondělí 8. říjen 2012 12:57 | Reputace článku: 14,07

Ostudné zakončení Dnů české státnosti

Už to bude skutečně poslední ohlédnutí za Dny české státnosti, které byly tentokrát věnovány Čechům ve světě. Nápad to byl jedinečný. Přes obětavost mnoha lidí, kteří se projektu zúčastnili, však v ústech zůstala pachuť posledního dne v Národním divadle. Akce byla zneužita k politických cílům bývalého komunisty Jana Fischera. Já bych to snad přežil, kdyby ta ostuda nepokračovala. Ozývá se mi řada lidí z ciziny, kteří mají pocit, že vztahy mezi českou společností a Čechy v cizině se akcí v Národním divadle spíše zhoršily, než aby byly vyvrcholením mnohaletých snah. K napsání článku mě také vyprovokoval diskutér na blogu v Lidovkách, který se skrývá pod jménem Balrog, tedy démon moci. Jaká, že je to moc?[ více ]

neděle 7. říjen 2012 00:18 | Reputace článku: 12,96

Akci věnovanou exulantům zaštiťuje komunista

Pro letošní rok přišel kolega Kázecký z Ministerstva zahraničních věcí (MZV) na dobrý nápad - soustředit většinu akcí týkající se Čechů v zahraničí do jednoho týdne a přilákat tak zájem médií. Na akci se podílí kolem deseti organizací a koordinace se ujalo MZV. Program má vyvrcholit na státní svátek sv. Václava 28. 9. 2012 v Národním divadle. Bohužel, jedna nepochopitelná chyba dokáže zkazit roční práci mnoha lidí - záštitu nad závěrečným večerem převzal bývalý komunista a současný kandidát na prezidenta Jan Fischer.[ více ]

pondělí 17. září 2012 17:42 | Reputace článku: 18,57

Čech anebo Evropan

Již poněkolikáté jsem obdržel reakci MUDr. Černého z Německa na můj článek, dotýkající se Čechů v zahraničí. Doktor Černý se podepisuje jako občan EU, nikoliv jako občan Česka. Již několikrát jsem na jeho připomínky chtěl reagovat, ale má tak uzavřené názory, že se mně to vždy zdálo zbytečné. Udělám však výjimku a odpovím - nikoliv přímo jemu, ale prostřednictvím tohoto článku. Dostane se mu tak možnosti diskutovat o svých tezích veřejně. Úplná odpověď vyžaduje více místa, než kolik omezený počet povolených úhozů dovolí. Přesto odpovím na všechny otázky, které se v dotazech pisatele objevují.[ více ]

středa 12. září 2012 16:11 | Reputace článku: 12,18

Alberto Vojtěch Frič a zahraniční politika ČR

Včera jsem si připravil na blog článek o A. V. Fričovi a posteskl si v něm, že je přeci jen poněkud opomíjenou postavou českých dějin. Dnes otevřu Lidovky a ejhle, dva články o Albertu Vojtěchu Fričovi. Naštěstí jej mám zaměřen trochu jinak, tak jsem toho moc neměnil. Jen bych si dovolil upozornit paní redaktorku Martu Švagrovou, že 8. září 2012 uběhne130 let odnarození, nikoliv úmrtí, etnografa, cestovatele a kaktusáře Alberto Vojtěcha Friče. Narodil se 8. září1882 azemřel 4. prosince 1944. Obě moje vnučky (7 a 9) již umí zacházet se slovníky. Je dobře, že A. V. Frič, jenž byl donedávna známější spíše v cizině než doma, je v posledním desetiletí objevován i ve své rodné zemi. V současné době je jeho osoba využívána jako most zahraniční politiky České republiky v Paraguayi.[ více ]

sobota 8. září 2012 10:41 | Reputace článku: 10,70

Zahraniční Čech roku 2012 – rozpaky nad akcí

Česká televize a Český rozhlas vyhlásily anketu o nejvýznamnějšího Čecha nebo Češku ve světě. Je jistě dobře, že si společnost uvědomuje existenci české diaspory. Někteří z nás zkrátka žijí ve vlasti, jiní zase v cizině. K České republice se v zahraničí hlásí kolem dvou miliónů lidí. Ti tvoří velmi různorodou skupinu zahrnující potomky vystěhovalců sahající někdy do 19. století a také občany, kteří odešli po roce 1989. Mnoho krajanů představují exulanti, kteří opustili republiku před totalitními režimy, ať již nacistickým, nebo komunistickým. [ více ]

středa 5. září 2012 22:29 | Reputace článku: 12,21

Vzpomínka na Jana Antonína Baťu

Dnes si připomínáme 47. výročí úmrtí Jana Antonína Bati. Zemřel 23. srpna 1965 v Brazílii. Měl jsem možnost navštívit brazilské město Batayporu, jedno z pěti měst, které Jan Antonín Baťa ve svém novém působišti založil po II. světové válce (jména dalších měst jsou: Batatuba, Indiana SP, Mariapolis a Bataguassu). Setkal jsem se zde i s jeho vnučkou paní Dolores Baťovou. Výročí smrti Jana Antonína Bati stojí za malou vzpomínku.[ více ]

čtvrtek 23. srpen 2012 13:52 | Reputace článku: 17,09

Romové a Česká republika

Je známo, že mezinárodní instituce nehodnotí dobře vztah ČR k Romům. Včera jsem četl článek v Lidovkách, jak Francouzi pod taktovkou socialistů deportují rumunské a bulharské Romy. Ti socialisté, kteří za to samé kritizovali předchozí vedení Francie. Lidsko-právní organizace se se stížnostmi obrací na komisařku EU Viviane Redingovou. Jsem zvědav na její odpověď. Kdyby v České republice došlo k deportaci slovenských či jiných Romů, byli bychom označeni za nejhorší rasisty v Evropě. Kde se berou ty odsudky a přehnaná tvrzení o českém rasismu a xenofobii? Nejsme rozhodně o nic horší než ostatní státy EU. Nepochybuji o tom, že jsme tolerantnější k menšinám než celá řada evropských národů. Vztah české společnosti k Romům však není jednoduchý a má svůj zajímavý vývoj. Podívejme se blíže.[ více ]

pondělí 13. srpen 2012 14:25 | Reputace článku: 12,81

České a slovenské muzeum a knihovna v Cedar Rapids a moje rozpaky

V červenci se senátní delegace zúčastnila znovuotevření českého a slovenského muzea a knihovny ve městě Cedar Rapids v Iowě, jednom z center českého a slovenského krajanského života v USA. Muzeum bylo založeno v roce 1974. Původně sloužilo k uchovávání tradičních národních krojů. Společnost otevřela novou budovu v roce 1995 za účasti tři prezidentů Václava Havla, Billa Clintona a Rudolfa Schustera. Město si udržuje nejstarší českou školu na území Spojených států, která je v provozu od roku 1870.[ více ]

čtvrtek 9. srpen 2012 11:50 | Reputace článku: 8,33

OH Londýn 1948 – Marie Provazníková se do vlasti nevrátila

Celkem logicky se naši novináři pokoušeli porovnávat současné olympijské hry v Londýně s prvními poválečnými hrami také v Londýně, ale v roce 1948. Dokonce také dokážu pochopit, že nejvíce článků se objevilo o zlatém družstvu gymnastek, které bylo doprovázeno tragédií, kdy vážně onemocněla dětskou obrnou Eliška Misáková a v Londýně zemřela. Poněkud překvapivé v článcích, včetně Lidovek, byla absence zmínky o Marii Provazníkové, tehdejší náčelnici Sokola, vedoucí výpravy gymnastek, předsedkyně technické komise Mezinárodního gymnastického svazu. Je to snad proto, že se odmítla vrátit do vlasti a před komunismem dala přednost svobodnému životu v „kapitalistické“ cizině? [ více ]

středa 1. srpen 2012 10:59 | Reputace článku: 8,90

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Hodlám glosovat současné politické dění, informovat o migraci v rámci EU a pokusit se svými názory vylepšit vztah mezi českou majoritní společností a její minoritou žijící v cizině.

Tomáš Grulich - původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora