Zelení se probudili a požadují korespondenční volbu

neděle 6. duben 2014 10:39

Před týdnem, v pátečních Lidových novinách, se objevil článek „Jste v cizině? Smůla, volit asi nebudete“ od Michala Kolmaše. Podle článku by člověk nabyl dojmu, že Strana zelených je jedinou ochránkyní ústavního práva - volit. Reagoval jsem článkem, který jsem zaslal do Lidovek s přáním jej uveřejnit. Týden pryč a článek nikde. Tedy využiji blog.

Již mnoho let, se jako červená nit, line vztahem mezi českými občany žijící trvale nebo dočasně v zahraničí, zjednodušení možnosti volby. Senát Parlamentu ČR v minulosti již dvakrát odhlasoval využití korespondenční volby. Poslanecká sněmovna vždy návrh zákona „zaparkovala“ a k jeho projednání se nikdy nedostalo, a to i za doby, kdy strana Zelených byla součástí koalice.

            V současné době může občan České republiky volit v cizině pouze na zastupitelském úřadě. Háček je v tom, že se nejprve musí zaregistrovat do volebního seznamu, což je ztvrzeno vydáním voličského průkazu. Poté, ve dnech voleb se opět musí dostavit osobně do volební místnosti umístěné v úřadu příslušného zastupitelského úřadu. To v případě vzdálených míst řadu voličů odradí a nákladnost cestování jim omezí ústavní právo volby. Představme si Spojené státy americké, Kanadu, Austrálii a řadu jiných rozsáhlých zemí.

            Nejde jen o exulanty, kteří odešli do zahraničí před komunistickým režimem, ale také o naše spoluobčany, kteří odcházejí a odcházet budou do zahraničí za studiem či pracovní zkušeností. Odhaduje se, že v současné době žije trvale, nebo dočasně v zahraničí několik set tisíc občanů České republiky a asi 200 tisíc z nich odešlo do ciziny až po roce 1989. Korespondenční volba je známá a užívaná v řadě demokratických států, například na Slovensku, ve Švýcarsku, Francii, Maďarsku a dalších státech.

            Během Nečasovi vlády se Čechům v cizině zablýsklo na lepší časy. Na základě vládního programu byla připravena novela volebního zákona, která měla umožnit nejen korespondenční volbu, ale i připravit volbu elektronickou. Návrh v paragrafovém znění prošel připomínkovým řízením a byl předběžně projednáván zástupci všech politických klubů obou komor Parlamentu ČR. Jedinými odpůrci se stali zástupci sociálních demokratů. K projednání novely volebního zákona již nedošlo, poslanecká sněmovna byla rozpuštěna.

Jako předseda Stálé komise Senátu PČR pro Čechy žijící v zahraničí jsem v letošním roce požádal politické kluby v Senátu o vyjádření, zda by podporovaly korespondenční volbu. Klub sociálních demokratů, nejsilnější klub v Senátu, se vyjádřil záporně. Přes horní komoru cesta nevede. Češi v cizině si budou muset zase počkat, aby mohli uplatnit své ústavní právo. I když většina Senátu stojí proti korespondenční volbě, tak já to nevzdám a bude hledat jiné možnosti. Snad se situace zlepší i po senátních volbách na konci letošního roku. 

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Hodlám glosovat současné politické dění, informovat o migraci v rámci EU a pokusit se svými názory vylepšit vztah mezi českou majoritní společností a její minoritou žijící v cizině.

Tomáš Grulich - původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora