Genderová vyváženost a Evropská unie

neděle 30. červen 2013 14:15

Ve středu 19. června jsem se zúčastnil společné schůze zástupců parlamentů členských zemí EU s Výborem pro právní záležitosti EP. Tématem byla Genderová vyváženost v dozorčích radách společností kotovaných na burzách. Popis zasedání a projednávání materiálu je typickou ukázkou činnosti EU. Chci předeslat, že se skutečně domnívám, že ženy jsou často v zaměstnání znevýhodňovány. Mají nižší platy za stejný objem a kvalitu práce. Není tomu tak ani tolik v soukromých podnicích, jako spíše ve státní správě. Častým argumentem je tvrzení, že muž je živitelem rodiny. Způsob, který zvolila Evropská komise, je ten nejhorší z nejhorších. Ženám nepomůže a mnohé naštve, a to včetně inteligentních žen, které jsou uraženy, že o jejich umístění nerozhoduje jejich schopnost, ale nějaké kvóty.

K popisu projednávání a obsahu dokumentů. Proto, aby byl materiál schválen je upraven tak, aby co nejméně zasahoval do běžného života. Týká se pouze velkých akciových společností, kterých je například v České republice dvanáct. Směrnice nenařizuje, a ani nařídit akcionářům nemůže, aby minimálně 40% žen bylo členy dozorčích rad. Bohatě bude dostačovat, když akcionáři, kteří volí členy dozorčích rad, měli mezi kandidáty 40% žen. Tedy na valné hromadě bude představeno například dvacet kandidátů na členy dozorčích rad. Akcionáři zvolí deset členů, ale můžou to být třeba jen muži. Směrnici se udělá za dost, když mezi dvaceti kandidáty bude osm žen. Nedodržení nařízení je bez sankcí.

Tuto bezzubou směrnici zatím odmítá devět parlamentních komor členských států (Česká republika, Dánsko, Nizozemí, Polsko, Švédsko a Velká Británie). Přesto jsem z atmosféry na společné schůzi cítil, že i tyto státy postupně odpadnou. Bylo mně nepokrytě dáváno najevo, že ČR zůstane osamocena. Nedostane se prý k ovlivňování směrnice. Na mojí námitku, že směrnice je stejně jen formální, ženám nepomůže, tak proč se s jí zabývat, jsem dostával stereotypní odpověď: „je to alespoň něco“.

Suma sumárum. Evropský parlament směrnici jistě přijme. Je necelý rok před volbami. Ti co budou hlasovat pro, se budou vychloubat, že pro ženy zajistili rovnost v přístupu k vysokým funkcím. Obsahem směrnice se již nikdo zabývat nebude. Velkým akciovým společnostem nebude dělat problém, zahrnout mezi kandidáty dozorčích rad několik žen, tak jako jsou voleni například zástupci zaměstnanců. Opět opakuji, ženám to nepomůže.

Navíc je třeba si uvědomit, kolik příprava takové směrnice stojí. Zabývá se jí Evropská komise, Evropská rada, Evropský parlament, desítky parlamentních komor členských států a samozřejmě příslušný (nemalý) počet úředníků těchto institucí. Pro vypracování směrnice bylo zapotřebí zpracovat externími institucemi příslušné podkladové studie. Z našich peněz jsme zaplatili směrnici, která se bude každá dva roky vyhodnocovat (tedy další podkladové studie, další projednávání v národních i evropských institucích). Nedovolím si odhadnout kolik celá práce bude stát. Dovolím si však tvrdit, že se jedná o peníze vyhozené oknem. Směrnice jedny naštve a druhým nepomůže. 

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Hodlám glosovat současné politické dění, informovat o migraci v rámci EU a pokusit se svými názory vylepšit vztah mezi českou majoritní společností a její minoritou žijící v cizině.

Tomáš Grulich - původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora