Zmatené senátní hlasování o zákonu o státním občanství

neděle 26. květen 2013 17:12

Celá léta čekají Češi žijící v zahraničí na možnost dvojího občanství. Československé jim bylo násilně odebráno, a když jim hostující země nabídla občanství nové, nebylo možné odmítnout. Značná část české diaspory byla postavena před morální rozhodnutí. Přijmout zpět občanství ČR a zříci se cizí státní příslušnosti, kterou obdrželi v době, kdy se k nim vlast zachovala macešsky. Není to zobecnitelný případ. Situace nebyla ovlivněna samotnými aktéry, ale především bilaterálními smlouvami (např, USA a ČSR). Svou roli hrálo i časové období. Postiženi byli především lidé, kteří odešli z komunistického státu v druhé polovině 80. let. Nespravedlnost jsme mohli napravit při přijímání zákona o státním občanství. Možnost jsme promrhali, nikoliv z podstaty samé, ale především zmateným hlasováním.

Pečlivě jsem sledoval přípravu zákona, konzultoval na ministerstvu vnitra, aby možnost dvojího občanství pro českou diasporu v zákoně byla zakotvena. Stalo se, a vláda ČR předložila do poslanecké sněmovny zákon, který počítal s tím, že lidé, kteří ztratili české, popřípadě československé občanství a jejich potomci, můžou získat zpět občanství prohlášením a přitom si zanechat občanství státu, které získali v exilu. Poslanecká sněmovna z návrhu zákona odstranila tuto možnost potomkům exulantů, kteří jsou již bez rodičů. Poslanci poukazovali na skutečnost, že tito lidé často již nemají vztah k ČR, neumí česky. Musí proto podstoupit stejnou proceduru, jako jakýkoliv cizinec. Je to samozřejmě nesmysl a svědčí jen o neznalosti české diaspory. Pokusil jsem se, při projednávání zákonu v Senátu, vrátit opět do hry původní vládní návrh. Nebyl přijat. Nikdo ani nediskutoval o vhodnosti, či nevhodnosti vládního návrhu. Mnozí hlasovali proti, jen proto, že jej předložil člen politické strany (ODS) vládní koalice. Pro nehlasovali ani členové Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí za sociální demokracii (Petr Guziana, Hana Doupovcová, Miloš Janeček a Pavel Lebeda), u kterých by se mohla předpokládat znalost vztahu mezi Čechy v zahraničí a majoritní domácí společností.

Hlasování, opírající se jen o odpor proti vládní koalici, se projevilo i v dalších návrzích na změnu. Při troše zjednodušení, lze říci, že vedle mého návrhu, můžeme ostatní pozměňovací návrhy rozdělit do dvou skupin. Jednu, kterou zpracoval Tomio Okamura  byla restriktivní a stěžovala získat státní občanství. Původní zákon nevyžadoval zkoušky z češtiny pro děti do patnácti let, které prokázaly, že minimálně tři roky navštěvovaly základní školu s českým vyučovacím jazykem. Stejně tak zkouška měla být prominuta lidem starším šedesáti pěti let. Druhá skupina pozměňovacích návrhu byla liberalizující a asi byla dílem Elišky Wagnerové a Františka Bublana. Z obou dvou skupin byla vždy schválená tak polovina. Jednou se hlasovalo pro část restriktivní, a pak ti samí lidé hlasovali i pro část liberalizující. Mám obavu, že nevěděli ani o čem pořádně hlasují. Šlo pouze o to, aby byl zákon vrácen do Poslanecké sněmovny bez ohledu na obsah. Jen to té vládní koalici musíme dát sežrat.

Je mně již trapné jezdit po českých komunitách v zahraničí, zjišťovat jejich potřeby a pak jim říkat, že jsou nám vlastně fuk, protože v ČR neexistuje politická vůle jejich potřebám vyhovět. Prohráli jsme bitvu, nikoliv válku. Mně dílčí neúspěch neodradí. Vylepšovat vztahy mezi „těmi venku“ a „těmi doma“ stojí za to.

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Hodlám glosovat současné politické dění, informovat o migraci v rámci EU a pokusit se svými názory vylepšit vztah mezi českou majoritní společností a její minoritou žijící v cizině.

Tomáš Grulich - původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora