Ostudné zakončení Dnů české státnosti

neděle 7. říjen 2012 00:18

Dr. Oldřich Černý

Už to bude skutečně poslední ohlédnutí za Dny české státnosti, které byly tentokrát věnovány Čechům ve světě. Nápad to byl jedinečný. Přes obětavost mnoha lidí, kteří se projektu zúčastnili, však v ústech zůstala pachuť posledního dne v Národním divadle. Akce byla zneužita k politických cílům bývalého komunisty Jana Fischera. Já bych to snad přežil, kdyby ta ostuda nepokračovala. Ozývá se mi řada lidí z ciziny, kteří mají pocit, že vztahy mezi českou společností a Čechy v cizině se akcí v Národním divadle spíše zhoršily, než aby byly vyvrcholením mnohaletých snah. K napsání článku mě také vyprovokoval diskutér na blogu v Lidovkách, který se skrývá pod jménem Balrog, tedy démon moci. Jaká, že je to moc?

Netrpím spikleneckými teoriemi, nikdy by mě nenapadlo lustrovat některé organizátory Dnů české státnosti, nebýt onoho démona moci. Z veřejných zdrojů na internetu si vám dovolím předložit několik skutečností o obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, které mě zarážejí.

Ředitelka společnosti: Lucie Wittlichová, bývalá ředitelka informačního centra Úřadu vlády

Předseda správní rady: Jan Novák, bývalý ředitel kabinetu české vlády, posléze náměstek ředitele Národního bezpečnostního úřadu, dnes jeden z hlavních aktivistů kampaně Jana Fischera na úřad prezidenta republiky. Ostatně, jedná se o úředníka, který podepsal nechvalně známou a nevýhodnou smlouvu s ProMoPro při předsednictví ČR v EU.

Dalším členem správní rady je Radim Kolek, vysoký úředník Českého rozhlasu, konkrétně je vedoucím oddělení podpory vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu. Pokračuji jménem Štěpán Kubišta, ředitel Nové scény Národního divadla.

Bez zajímavosti není ani dozorčí rada společnosti. Jejím členem je například Roman Bradáč, dlouholetý pracovník České televize, kterou z postu ředitele zpravodajského kanálu ČT24 opustil v září 2011. Předsedou dozorčí rady je Martin Suchánek, režisér, scénárista a dokumentarista. Mimo jiné se podílel na zakázkách pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Českou centrálu cestovního ruchu, ČSA, pro zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze (2000), Českou národní banku a další státní i nestátní instituce. Poslední členkou dozorčí rady je Jana Čechurová, historička, která se podílela na několika akcích Předsednictva vlády, jehož kabinet tehdy řídil již zmiňovaný ředitel Jan Novák.

Mediálními partnery celé akce jsou Český rozhlas a Česká televize. Tedy organizace spjaté s některými členy správní, nebo dozorčí rady. Na stejné bázi je i spolupráce s Novou scénou ND. Rád bych také upozornil na některé sponzory, které obecně prospěšná společnost na svých webových stránkách uvádí:

Polostátní firma ČEZ

Techniserv, který se v minulosti podílel na státních zakázkách, především leteckých základnách pro resort Ministerstva obrany. Blízkým spolupracovníkem firmy je další sponzor:

Sekyra group, jedna z největších developerských firem v ČR

Společnost GORDIC®, která dodává software pro řadu ministerstev a dalších státních organizací

Acoun group, sdružení poradenských firem, radící několika ministerstvům a podílející se mimo jiné i na zpracovávání a zadávání veřejných zakázek.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti je z 15. 4. 2011. Přesto její webové stránky uvádějí v omyl všechny čtenáře, včetně sponzorů tvrzením, že společnost má letité zkušenosti s organizováním celostátních akcí, a to od roku 2008, tedy z doby, kdy ještě neexistovala.

Nechme společnost společností, nejsem detektiv, tím nechť se zabývá někdo jiný. Raději se soustředím na samotný večer v Národním divadle. Odmítl jsem tam jít, protože akci pro exil zaštiťoval komunista, před jehož soukmenovci museli lidé, kterým byl večer věnován, opustit svou vlast. Ostudné na celé akci bylo rozdělování vstupenek a dělení zrna od plev při pozvání na číši vína. Podle organizátorů bylo báječné, že se někteří lidé mohli blýsknout vedle Áji Vrzáňové, či jiné hvězdy večera. Byla si mně stěžovat Helena Basler, šéfredaktorka Kulturního měsíčníku Čechů a Slováků v Rakousku, že obdržela vstupenku na II. balkón a na číši vína nebyla vůbec vpuštěna. Podobně Dr. Oldřich Černý, jeden ze zakladatelů Československé společnosti pro vědy a umění (SVU), v jejímž předsednictvu působil až do roku 1965, kdy odešel do Švýcarska. Dlouhá léta zastával funkci místopředsedy Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Byl zakladatelem a prvním předsedou Koordinačního výboru Čechů v zahraničí (po něm převzala tuto funkci Ája Vrzáňová). V roce 2003 mu byla udělena cena ministra zahraničí Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Před tím, v roce 1999, mu prezident Václav Havel udělil Řád T. G. Masaryka. Také tento ctihodný muž chodící o berli dostal lístek na II. balkón. Do Národního divadla nešel. Stejný úděl prožili Češi ze Slovenska, Chorvatska, Srbska a dalších zemí. Pro ně byl vymezen II. balkón a na číši vína se nebyli vpuštěni.

V týdnu mě pozval Ivan Steiger z Mnichova, nositel nejvyššího vyznamenání Záslužného kříže Spolkové republiky Německo a medaile Za zásluhy udělené prezidentem republiky Václavem Klausem. Postěžoval si na organizátory Dnů české státnosti v souvislosti s udělováním ocenění Čechů žijící v zahraničí. Zvažuje stížnost na MZV.

Je smutné, že akce věnovaná Čechům ve světě byla zneužita pro politické cíle úzkou skupinou bývalých úředníků předsednictva vlády za finanční podpory podniků pracujících pro státní sektor. Nejhorší na celé akci je však to, že si organizátoři nedali vůbec žádnou práci s poznáním života české diaspory v zahraničí. Jinak by se přeci nemohli dopustit tak fatálních a urážlivých chyb. Osobně si myslím, že jim to bylo úplně jedno. Hlavně že se dostali v přímém přenosu do České televize. O Čechy ve světě jim vlastně ani nešlo.

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Hodlám glosovat současné politické dění, informovat o migraci v rámci EU a pokusit se svými názory vylepšit vztah mezi českou majoritní společností a její minoritou žijící v cizině.

Tomáš Grulich - původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora