Akci věnovanou exulantům zaštiťuje komunista

pondělí 17. září 2012 17:42

S Ájou Vrzáňovou

Pro letošní rok přišel kolega Kázecký z Ministerstva zahraničních věcí (MZV) na dobrý nápad - soustředit většinu akcí týkající se Čechů v zahraničí do jednoho týdne a přilákat tak zájem médií. Na akci se podílí kolem deseti organizací a koordinace se ujalo MZV. Program má vyvrcholit na státní svátek sv. Václava 28. 9. 2012 v Národním divadle. Bohužel, jedna nepochopitelná chyba dokáže zkazit roční práci mnoha lidí - záštitu nad závěrečným večerem převzal bývalý komunista a současný kandidát na prezidenta Jan Fischer.

Možná, že se to někomu bude zdát banální. Už v duchu slyším obviňování, že mi jde jen o to, dehonestovat kandidáta na prezidenta, který není z ODS. Je to však jen prostá znalost exilu. O záštitě Jana Fischera nad touto akcí jsem se doslechl již v průběhu příprav. Ihned jsem poukázal na nevkusnost nápadu, aby nad večerem, který je věnován lidem, jenž často museli opustit svou vlast před komunistickou totalitou, bude bdít bývalý komunista. Je to stejné, jako kdyby nad večerem protifašistických bojovníků převzal patronát bývalý člen NSDAP.

I přes toto upozornění mi obecně prospěšná společnost Dny české státnosti sdělila, že jsou občanskou společností a že si můžou dělat to, co uznají za vhodné. Prohlašuji, že půjdu na většinu akcí pořádaných v týdnu od 24. 9. 2012, ale účast na večeru v Národním divadle budu bojkotovat.

Nedovedu si představit, jak se bude cítit například jedna z pozvaných osobností Ája Vrzáňová, jejíž matka se musela podílet na únosu letadla, aby mohla odjet z komunistické země. Jak asi může být lidem, kteří odešli z Československa po letech strávených v komunistických lágrech. Jak se asi mohou cítit tisíce lidí, kterým komunistický režim odmítl účastnit se pohřbu rodičů, přijet je do Československa navštívit, když byli těžce nemocní. Tisíce bylo podrobeno vydírání StB, že jim povolí vstup do Československa jen v případě aktivní spolupráce. A to nehovořím o krvavých padesátých letech, ale o době normalizace, která se vyznačovala velmi účinným a systematickým vymýváním mozků na základě vědeckých poznatků. Píši tedy o době, kdy Jan Fischer do komunistické strany vstoupil.

Je smutné, že obecně prospěšná společnost Dny české státnosti nemá ve svých řadách nikoho, kdo by jí od tohoto kroku odradil. Nemá ani tolik soudnosti, aby se spojila s některým z akademických pracovišť, které by jim vysvětlilo, že akce spíše poškodí vztahy mezi exilem a Českou republikou. Ty se poté budou jen velmi těžko a spoustu let zacelovat. Proč nekontaktovali Etnologický ústav AV ČR, filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci nebo Muzeum exilu v Brně? Jedná se o známá pracoviště zabývající se dějinami emigrace. U obecně prospěšné společnosti to považuji za hloupost, u Jana Fischera za drzost. Převzít záštitu nad akcí, která má vzdát hold lidem, kteří mnohdy museli kvůli jeho soukmenovcům republiku opustit, to je chucpe.  

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Hodlám glosovat současné politické dění, informovat o migraci v rámci EU a pokusit se svými názory vylepšit vztah mezi českou majoritní společností a její minoritou žijící v cizině.

Tomáš Grulich - původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora