Alberto Vojtěch Frič a zahraniční politika ČR

sobota 8. září 2012 10:41

V Cerritu v zemědělské škole s potomky A. V. Friče

Včera jsem si připravil na blog článek o A. V. Fričovi a posteskl si v něm, že je přeci jen poněkud opomíjenou postavou českých dějin. Dnes otevřu Lidovky a ejhle, dva články o Albertu Vojtěchu Fričovi. Naštěstí jej mám zaměřen trochu jinak, tak jsem toho moc neměnil. Jen bych si dovolil upozornit paní redaktorku Martu Švagrovou, že 8. září 2012 uběhne130 let odnarození, nikoliv úmrtí, etnografa, cestovatele a kaktusáře Alberto Vojtěcha Friče. Narodil se 8. září1882 azemřel 4. prosince 1944. Obě moje vnučky (7 a 9) již umí zacházet se slovníky. Je dobře, že A. V. Frič, jenž byl donedávna známější spíše v cizině než doma, je v posledním desetiletí objevován i ve své rodné zemi. V současné době je jeho osoba využívána jako most zahraniční politiky České republiky v Paraguayi.

Alberto Vojtěch Frič se narodil v Praze do středostavovské rodiny Vojtěcha Friče, náměstka primátora Prahy. Od mládí byl posedlý sbíráním kaktusů a v patnácti letech byl považován za jednoho z největších znalců kaktusů v tehdejším Rakousko-Uhersku. V roce 1899 jej postihla tragická příhoda. Téměř celá proslulá sbírka kaktusů zmrzla. To jej vyprovokovalo k cestám do Latinské Ameriky, které podnikal v letech 1901 až 1929. Setkání s jinou kulturou rozšířilo jeho zájem o indiány. Ze svých cest přivezl nejen velké množství fotografií, ale i předmětů a indiána Čerwuiše. Jeho sbírka patří mezi stěžejní informace o životě jihoamerických indiánů, především pak z kmene Chamacoco (Čamakoko) v severní části Gran Chaca v Paraguayi. Místní indiáni jej pojmenovali Karaí Pukú (Dlouhý lovec). 

Jeho pobyt u indiánského kmene nezůstal „bez následků“. Zanechal zde dceru, které se postupně narodilo osm dětí. K A. V. Fričovi se dnes hlásí kolem 120 potomků hrdě nesoucí jméno Fric. Dnes mají povědomí nejen o svém českém pradědečkovi, ale i o České republice. Alberto Vojtěch Frič se oženil i v Čechách. Obě větve rodiny se o sobě dozvěděly až v roce 2000, kdy Hermínu, jeho indiánskou dceru, objevili čeští filmaři Alice Růžičková a Martin Číhák putující po stopách českého cestovatele a kaktusáře.

Zahraniční pomoc České republiky rozvojovým zemím je vedena spíše podílem na určitém projektu, než přímou finanční platbou. Je to tak rozhodně efektivnější. Odborníci odhadují, že je úspěchem, když z finanční pomoci dorazí k potřebným lidem 10% investovaných prostředků. Ostatní se ztratí během převodů. V případě pomoci rozvojovým zemím nejde jen o solidaritu, i když ta je jistě na prvním místě, ale vytváří se tak příznivá cesta pro rozvoj ekonomických vztahů.

Česká republika se, mimo jiné, podílela také na zakoupení vybavení mlékárenské výroby do střední zemědělské školy ve městečku Cerrit v Paraguayi. Studenty této školy jsou i potomci Alberta Vojtěcha Friče.  

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Hodlám glosovat současné politické dění, informovat o migraci v rámci EU a pokusit se svými názory vylepšit vztah mezi českou majoritní společností a její minoritou žijící v cizině.

Tomáš Grulich - původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora