OH Londýn 1948 – Marie Provazníková se do vlasti nevrátila

středa 1. srpen 2012 10:59

Celkem logicky se naši novináři pokoušeli porovnávat současné olympijské hry v Londýně s prvními poválečnými hrami také v Londýně, ale v roce 1948. Dokonce také dokážu pochopit, že nejvíce článků se objevilo o zlatém družstvu gymnastek, které bylo doprovázeno tragédií, kdy vážně onemocněla dětskou obrnou Eliška Misáková a v Londýně zemřela. Poněkud překvapivé v článcích, včetně Lidovek, byla absence zmínky o Marii Provazníkové, tehdejší náčelnici Sokola, vedoucí výpravy gymnastek, předsedkyně technické komise Mezinárodního gymnastického svazu. Je to snad proto, že se odmítla vrátit do vlasti a před komunismem dala přednost svobodnému životu v „kapitalistické“ cizině? 

O to více je to překvapující, že letos si česká společnost připomínala 150 let od založení Sokola. V letošním roce proběhl všesokolský slet. Ptám se, kde jsou zastánci rovnoprávnosti žen a mužů, kdy právě náčelnice Sokola Marie Provazníková vymanila cvičení ze světa určené pouze mužům do světa žen. Je snad její vinnou emigrace? Vše tyto úvahy podtrhuje i skutečnost, že se mně do ruky dostala velmi výpravná publikace o dějinách Sokola „Byli jsme a budem“. Autorem textu je Prof. Marek Waic, odborným poradcem Dr. Karel Šplíchal  a obrazovou část zpracoval fotograf Jiří Koliš. Ani v této knize není zmínka o tom, že po roce 1948 byly zřizovány v exilových kruzích sokolské jednoty, neřkuli byl v této knize nějaký náznak historie sokolského hnutí v zahraničí po roce 1948. Překvapení pro mě je, že všechny autory osobně znám, vážím si jejich práce, léta jsem s nimi spolupracoval. Vypadá to tak, že nezmiňovat se o emigraci je zakotveno v našem vědomí tak silně, že ani nepřijde na mysl. Proto mně dovolte alespoň malou připomínku na Marii Provazníkovou, o Sokole v emigraci napíši zase později.

 Marie Provazníková se narodila v Praze 24. října 1890. Vystudovala filozofickou fakultu UK v Praze a byla jednou z prvních vystudovaných tělocvikářů. Vyučovala tělocvik na střední škole a od roku 1918 byla členkou předsednictva Československé obce sokolské. Zde se zasadila o otevření se sportu a také se postavila za zrovnoprávnění ženské tělovýchovy a sportu v Sokole. Pracovala i v Mezinárodním gymnastickém svazu (FIG), kde se později, po roce 1945 stala předsedkyní technické komise. V této funkci také vycestovala na Letní olympijské hry v Londýně v roce 1948. Bylo to již po známém všesokolském sletu, z kterého byli někteří jeho členové odvlečení do komunistických lágrů. Obtíže, které měla Marie Provazníková se získávání dokladů, které je umožní vycestovat do Londýna ji vedla k jasnému rozhodnutí, že v případě, když se vrátí zpět do Československa  bude vystavena komunistické persekuci. K tomu je třeba připočítat neustálé změny ve vedení výpravy i obsazovaní doprovodného týmu, které daly tušit, že mnozí členové výpravy nemají za úkol pouze podporu našich sportovců, ale zajistit, aby se nestýkali s již etablujícím se českým a slovenským exilem, nebo popřípadě zamezit sportovcům, aby zůstali v zahraničí.

 Marie Provazníková se již do vlasti nevrátila. Významným pomocníkem v jejím novém životě se stal na začátku Sokol Londýn a rodina významného agrárního politika a člena exilové vlády v Londýně Ladislava Karla Feierabenda. Pomocí těchto přátel odletěla Marie Provazníková do USA, kde pracovala jako vysokoškolská profesorka tělocviku. Zapojila se i do exilového hnutí, zvláště pak v ČOS v zahraničí. Dalšího osvobození vlasti v roce 1989 se dočkala. Zemřela ve věku 101 let dne 11. ledna 1991 ve městě Schenacaty ve státě New York v USA. Není to žádná vyčerpávající informace, chtěl jsem jen připomenout. Pro zájemce doporučuji vzpomínkovou knihu Marie Provazníkové „To byl Sokol“, která poprvé vyšla v Mnichově v nakladatelství České slovo v roce 1988 a je dostupná prakticky v každé knihovně.     

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Hodlám glosovat současné politické dění, informovat o migraci v rámci EU a pokusit se svými názory vylepšit vztah mezi českou majoritní společností a její minoritou žijící v cizině.

Tomáš Grulich - původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora