Máme se bát fašismu?

úterý 13. březen 2012 11:39

Dostal se mi do ruky leták, který vyzývá na demonstraci 15. března 2012 v Praze na Václavském náměstí. Nikdo nebyl pod touto výzvou podepsán a tak jsem pomocí Googlu zjistil, že za svoláním stojí Holešovská výzva. Slyšel jsem o ní, ale poprvé jsem se rozhodl si výzvu nejen přečíst, ale seznámit se i s dalšími písemnostmi. Musím přiznat, že mně přebíhal mráz po zádech. To co jsem četl není jen věcí nějakého politického názoru, to není pluralita politického systému, to je nástup čistého fašismu v krystalické podobě fašismu italského. Tak, jako je Hitler a Stalin axiomem zla, o čemž se nediskutuje, zde není právo na názor, je fašismus, národní socialismus a komunismus čisté totalitní zlo.

Pro srovnání jsem si z knihovny vybral knihu Jana Kaprase „Fašismus“, která vyšla v nakladatelství L. Mazáče v roce 1936. Tedy ještě pár let před II. světovou válkou. Zde autor vychází z myšlenek Benita Mussoliniho, podle nehož byly příčinou války a neblahé situace hospodářské krize politické strany, které se zdiskreditovaly. Ve státoprávním uspořádání navrhli italští fašisté vedle obvyklých činností – soudní, výkonné a zákonodárné - ještě činnost korporační a syndikátní, která by svým způsobem konkurovala politickým stranám a parlamentu. Vznikaly tak další komory, Národní rada korporační, která nevzniká volbou, ale jmenováním zástupců příslušných organizací výrobních složek. Tato čistě úřední složka řízení státu byla intervenční organizací hospodářskou, jednalo se tedy o státem řízenou ekonomiku. U nás tomu odpovídala Státní plánovací komise. Vedle korporativismu nabýval na důležitosti syndikalismus, který zastupoval jednotlivá odborová hnutí zabývající se na státní úrovni otázkami sociálními. Konfederace syndikátů měla 800 nevolených, ale jmenovaných členů jednotlivých zaměstnaneckých konfederací, např. zemědělských zaměstnanců a dělníků, zaměstnanců a dělníků průmyslu a obchodu apod. Vytvářel se tak dojem, že se na moci podílely široké vrstvy obyvatelstva, které nebyly ovlivňovány politickými stranami, ale potřebami státu (korporace) a jejich občanů (syndikáty). Celé vedení státu tak nebylo závislé na volbách, ale na vládě jmenovaných odborníků.

Podívejme se na Holešovskou výzvu. Nejsou zajímavé jednotlivé body, ale především způsob jejich realizace. Například demise vlády a jmenování úřednické vlády si představují vyzyvatelé takto:

  1.  „Okamžitá demise vlády. Jmenovat nového předsedu vlády, který bude sestavovat vládu odborníků. Tento nový předseda vlády bude jmenován na základě předloženého návrhu, který vzejde z konsensu lidového hlasování, které bude řídit Národní rada, jako orgán vzešlý z rozhodnutí Holešovské výzvy.  Vybraná osoba pak po jmenování předsedou vlády vybere z návrhů iniciativ, občanů i dalších institucí skutečné odborníky, kteří vytvoří dočasnou vládu naší země. Tito odborníci musí být podrobeni testům, které jsou běžně používány pro přijímání odpovědných pracovníků ve všech renomovaných firmách světa. Tentokrát budou tyto testy zaměřeny jednak na odbornost, a jednak také na morální, mravní a moudrostní hodnoty jedinců. Poté bude tato vláda formálně jmenovaná do funkce prezidentem republiky.
  2. Parlament odstoupí. Tím vytvoří prostor pro vypsání nových voleb. Tyto volby připraví a uskuteční nová dočasná vláda odborníků. Tyto volby se budou provádět již podle nového konceptu, tedy podle systému, který navrhne Národní rada. Volby se budou provádět zespodu, tedy od obce, bez účasti politických stran ale za účasti všeho obyvatelstva a občanských iniciativ. Úspěšní kandidáti mezi sebou zvolí své zástupce, kteří postoupí do dalšího (oblastního) kola, a ty pak zvolí další zástupce pro okresní kolo, a tak podobně, až se naplní i státní instituce. Pro naši zemi stačí jen několik kol. Tímto způsobem budou vybrání nejlepší lidé, kteří si to zaslouží a bude zcela pominut systém kandidátů (jde o egoisty) a už zmíněný systém politických stran, což je přežitek oligarchie. Ve skutečné demokracii politické strany nemají místo.“

Vedle „vlády odborníků“ navrhují zástupci iniciativy vytvářet skupiny lidí jednotlivých resortů (zemědělství, zdravotnictví, školství, kultura, věda, doprava a mnohé další). V těchto skupinách se pak řízení ujme příslušný odborník. Z textů jsem vybral představu o tom, jak by měl vypadat resort obrany a jeho první úkoly:

1. Postavit Alexandra Vondru před soud za vlastizradu
2. Vystoupit z válečné skupiny zvané NATO
3. Obnovit unikátní vojenské projekty jako například radiolokator Tamara
4. Udělat z vojáků zpátky armádu ČR namísto současných žoldáků

Proboha nedopusťme, aby  se takoví lidé dostali k moci. Parlamentní systém založený na konkurenci politických stran je jediným a vyzkoušeným způsobem řízení společnosti. To, že se do politických stran někdy dostanou lidé, řečeno eufemisticky, zvláštní, nehovoří nic o krizi systému, ale o nevhodných jedincích, kteří se shodou okolností dostali k moci. Demokracie je jediný systém, který to sice krátkodobě umožní, ale následující volby tyto jedince zase vypudí. Samočisticí demokratická regulace funguje, i když i na můj vkus poněkud pomalu. Nenechme se otrávit šílenostmi které přináší současný soudní proces s Vítem Bártou a spol. Nevolejme po politice a vládě odborníků a úředníků. Je to cesta do pekel, která je  horší než všechny zavrženíhodné špíny, fízlování a odposlechy. Na jejich likvidaci a omezení máme soudy a policii.

 Ještě jeden doplněk. Iniciativa „Holešovská výzva“ si vybrala pro demonstraci skutečně symbolické datum – 15. březen je černým písmem zapsán do našich novodobých dějin jako den, kdy byla zahájena okupace zbytku bývalého Československa.

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Hodlám glosovat současné politické dění, informovat o migraci v rámci EU a pokusit se svými názory vylepšit vztah mezi českou majoritní společností a její minoritou žijící v cizině.

Tomáš Grulich - původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora