Zelení se probudili a požadují korespondenční volbu

Před týdnem, v pátečních Lidových novinách, se objevil článek „Jste v cizině? Smůla, volit asi nebudete“ od Michala Kolmaše. Podle článku by člověk nabyl dojmu, že Strana zelených je jedinou ochránkyní ústavního práva - volit. Reagoval jsem článkem, který jsem zaslal do Lidovek s přáním jej uveřejnit. Týden pryč a článek nikde. Tedy využiji blog.[ více ]

neděle 6. duben 2014 10:39 | Reputace článku: 8,59

Historické souvislosti hladomoru s dnešní Ukrajinou

Při příležitosti 80. výročí hladomoru na Ukrajině jsem navštívil výstavu ve Slovanském gymnáziu v Masné ulici v Praze. Jako historik jsem o hladomoru věděl, jen jsem si neuvědomoval genocidní rozsah a přímou souvislost se současnou situací na Ukrajině. Neznalost historie se projevila i při hlasování v Senátu. Výbor pro evropské záležitosti připravil na schůzi Senátu usnesení, ve kterém vyslovil znepokojení nad nepodepsáním smlouvy Ukrajiny s EU. Do usnesení jsme zahrnuli i mírně protestní větu o zásahu policie proti demonstrujícím. Na návrh sociálních demokratů byla tato věta z usnesení vypuštěna s poukázáním na vměšování se do záležitosti suverénního státu. Nejprve několik historických faktů.[ více ]

úterý 10. prosinec 2013 13:17 | Reputace článku: 21,90

Únos letadla v roce 1972 ztvárněný v mjr Zemanovi opět před soudem

17. května 2012 byla v pražském Centru současného umění DOX otevřena výstava přinášející jiný vhled na události staré čtyřicet let. Kurátor výstavy,  Petr Vrána, zde zveřejnil neznámé soudní rozsudky, dobové ohlasy z médií, ale zejména dosud nepublikované autentické výpovědi těch, kteří byli na palubě letadla. Nepřekvapí, že dokumenty byly v rozporu s jedním z dílů seriálu o mjr. Zemanovi pod názvem Mimikry. Co je překvapující, že jeden spolupracovník StB, který byl na palubě letadla, žaloval Petra Vránu za urážku, a světe div se, soudkyně ČR dne 17. 7. 2013 odsoudila Petra Vránu  k pěti měsícům odnětí svobody se zkušební dobou na jeden rok. Důvodem byl především následný pořad v ČT HISTORIE CS, který je k shlédnutí na webových stránkách televize.[ více ]

sobota 3. srpen 2013 14:20 | Reputace článku: 12,27

Zahajuji kampaň za nepřímou volbu prezidenta

Dlouho jsem váhal, zda na toto téma vůbec něco psát. Chtěl jsem se vyvarovat otřepané větě, já vám to říkal. Odkazuji na dva články na blogu v Lidovkách (Přímá volba prezidenta je nesmysl z 16. 6. 2011 a Argumentace proti přímé volbě prezidenta z 13. 1. 2012). V nich jsem se obával především nevyhovujícímu vztahu mezi vysokou legitimitou prezidenta z přímé volby, která ovšem není podložena pravomocí. Tudíž musí zákonitě dojít ke střetu mezi premiérem, představitelem mocí výkonné, parlamentem, jako moci zákonodárné a prezidentem, který si bude usurpovat pravomoci, které mu nenáleží. Nechci se zabývat přímo konkrétním případem bezprecedentního jednání prezidenta při jmenování vlády, ale hodlám poukázat na možnost horších dopadu pro parlamentní demokracii, než existuje v současné situaci.[ více ]

úterý 2. červenec 2013 16:35 | Reputace článku: 11,01

Genderová vyváženost a Evropská unie

Ve středu 19. června jsem se zúčastnil společné schůze zástupců parlamentů členských zemí EU s Výborem pro právní záležitosti EP. Tématem byla Genderová vyváženost v dozorčích radách společností kotovaných na burzách. Popis zasedání a projednávání materiálu je typickou ukázkou činnosti EU. Chci předeslat, že se skutečně domnívám, že ženy jsou často v zaměstnání znevýhodňovány. Mají nižší platy za stejný objem a kvalitu práce. Není tomu tak ani tolik v soukromých podnicích, jako spíše ve státní správě. Častým argumentem je tvrzení, že muž je živitelem rodiny. Způsob, který zvolila Evropská komise, je ten nejhorší z nejhorších. Ženám nepomůže a mnohé naštve, a to včetně inteligentních žen, které jsou uraženy, že o jejich umístění nerozhoduje jejich schopnost, ale nějaké kvóty.[ více ]

neděle 30. červen 2013 14:15 | Reputace článku: 8,51

190 let od prvního příchodu Čechů do rumunského Banátu

Po vytlačení Osmánské říše z Balkánu připadla jižní oblast dnešního Rumunska a kus Srbska k Rakouské říši (1718). Tehdejší Banát se stal hraničním územím, kde byly zbudovány vojenské posádky. Ty zas potřebovaly určité zázemí zemědělců a řemeslníků ke svému každodennímu životu. Oblast se začala osídlovat ponejprv obyvateli dnešního východního Německa, především ze Saska. Naposledy došlo na hornatou část mezi Dunajem a řekou Nerou. Bylo to neobydlené a nehostinné místo, které se začalo osídlovat v roce 1823 Čechy a českými Němci ze západních a jihozápadních Čech. Kolonizace se ujal obchodník se dřevem Magyarly. Ten nejprve vytěžil dřevo, prodal, a pomocí náborářů přilákal Čechy do Banátu.[ více ]

čtvrtek 30. květen 2013 17:54 | Reputace článku: 9,78

Zmatené senátní hlasování o zákonu o státním občanství

Celá léta čekají Češi žijící v zahraničí na možnost dvojího občanství. Československé jim bylo násilně odebráno, a když jim hostující země nabídla občanství nové, nebylo možné odmítnout. Značná část české diaspory byla postavena před morální rozhodnutí. Přijmout zpět občanství ČR a zříci se cizí státní příslušnosti, kterou obdrželi v době, kdy se k nim vlast zachovala macešsky. Není to zobecnitelný případ. Situace nebyla ovlivněna samotnými aktéry, ale především bilaterálními smlouvami (např, USA a ČSR). Svou roli hrálo i časové období. Postiženi byli především lidé, kteří odešli z komunistického státu v druhé polovině 80. let. Nespravedlnost jsme mohli napravit při přijímání zákona o státním občanství. Možnost jsme promrhali, nikoliv z podstaty samé, ale především zmateným hlasováním.[ více ]

neděle 26. květen 2013 17:12 | Reputace článku: 9,76

Marný boj proti aroganci nového vedení Ústavu pro studium totalitní

Dlouho jsem již nebyl tak znechucen při politických debatách, tak jako kolem ÚSTRu. To totiž není debata, ale diktát demagogů. Za zářný příklad můžou sloužit dvě poslední akce. Klub senátorů za ODS realizoval odborný seminář, kde chtěl doložit, zda Ústav pracuje tak špatně, že bylo nutno odvolat dosavadního ředitele Daniela Hermana v polovině jeho funkčního  období. Druhou ukázkou bylo projednání Výroční zprávy Ústavu za rok 2012 v Senátu PČR.[ více ]

úterý 7. květen 2013 12:07 | Reputace článku: 20,24

Češi na Slovensku a Slováci v Čechách

Dnes proběhla v Senátu PČR konference „ČEŠI A SLOVÁCI - 20 LET SPOLUPRÁCE SAMOSTATNÝCH STÁTŮ“. Přednesl jsem zde projev týkající se života Čechů na Slovensku a Slováků v Čechách. Rád se o něj s vámi podělím.[ více ]

úterý 8. leden 2013 16:40 | Reputace článku: 8,10

Neudělení politického azylu ukrajinské „pornomámě“ Anastasii Hagen

Poslal jsem článek do Lidovek asi kolem poloviny prosince s nadějí, že bude uveřejněn jako protiváha k článkům Petry Procházkové. Nestalo se, je to na blogu. V posledních týdnech se na stránkách našich novin často objevují články o Anastasii Hagen  nazývanou „pornomáma“, v souvislosti s její žádostí o politický azyl v České republice. Většina článků se podivuje nad tím, proč výše zmíněná Ukrajinka nedostala azyl a české státní úřady jsou vykreslovány jako necitlivé bestie. Za její ochranu se postavili i někteří představitelé naší katolické církve. [ více ]

čtvrtek 3. leden 2013 21:32 | Reputace článku: 14,52

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Hodlám glosovat současné politické dění, informovat o migraci v rámci EU a pokusit se svými názory vylepšit vztah mezi českou majoritní společností a její minoritou žijící v cizině.

Tomáš Grulich - původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora